Jak na: tenses

by Lucc

Přijde mi, že nejproblematičtější věc na angličtině jsou časy. Jasně, že je super znát slovíčka, mít slušnou slovní zásobu, ale chtě nechtě bychom měli znát i časy. Minimálně vědět nějaké základy. I já jsem měla s časy vždycky problém (a neříkám, že teď ty problémy nemám – i když učím, tak se mi čas od času stane, že udělám úplně pitomé chyby). Ve čtvrťáku na gymplu jsem se dost zlepšila (možná i kvůli tomu, že jsem se konečně začala soustředit na školu) a pak jsem asi největší pokrok udělala, když jsem žila rok v Londýně a mohla angličtinu denně používat.

Vím, že není jednoduché pochopit, to, jak v angličtině tvořit časy. Většina mých studentů v tom bádá a myslím si, že ta neznalost pravidel (gramatiky) může být i důvod, proč se lidi bojí mluvit anglicky. Upřímně mi taky není moc příjemný, když mám mluvit s rodilým mluvčím a najednou se dost soustředím na to, co říkám a jestli nedělám chyby, což dost narušuje celou tu konverzaci. Ale abychom se konečně dostali k dané problematice.

Určitě doporučuju vzít si papír a udělat si takovou pomocnou tabulku, kde si zapíšete čas a jak se tvoří +, – a ?. Vymyslete si vlastní věty a nepoužívejte ty moje, tím spíš se vám to vryje do paměti.

Tenhle článek bude asi nejdelší na tomhle blogu. Postupně vysvětlím tyto časy:

– present simple / continuous,

– past simple / continuous,

– future,

– present perfect simple / continuous.

Pár rad na úvod:

– pokud v testech máte rozhodnout o tom, jaký čas v té určité větě je, podtrhněte si vždycky to určité slovo (slovní spojení), které vás o tom přesvědčilo (např. když vidím ve větě EVERY DAY – bude to present simple, když vidím SINCE – bude to present perfect, když vidím NOW – bude to present continuous), když vidím TOMORROW – bude to future tense,

– zkuste si danou situaci představit a následně se až rozhodnout, jaký čas zvolíte,

– hlavně pozorně číst,

– i když se může zdát, že to nikdy nepochopíte a pořád v tom tápete, věřte, že to jednou budete ovládat skvěle (pokud se zasnažíte) – zkuste knihy: English Grammar in Use / Murphy nebo Maturita v kapse YES! / Billíková, Kondelová.

Začneme přítomností. V angličtině máme dva typy: present simple (přítomný čas prostý) a present continuous (přítomný čas průběhový). Ve škole začínáme s tímto časem, protože je nejjednodušší. Taky jste schopní se i v zahraničí domluvit pouze za pomoci této varianty.

PRESENT SIMPLE / PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

OZNAMOVACÍ VĚTA:

SLOVOSLED: zájmeno (I, You, He/She/It, We, You, They)  + sloveso v základním tvaru + předmět (podstatné jméno, zájmeno, příslovce)

 • pro pravidelnou opakující se činnost, fakta 

I play tennis every day. / Hraju tenis každý den.

I often go to the cinema. / Často chodím do kina.

Jedno z nejdůležitějších pravidel při tvoření věty: SVOMPT !!! Jak jdou po sobě ve větě jednotlivá slova.

 • subject (kdo?)
 • verb (co dělal?)
 • object (s čím, s kým, o jakou věc se jedná?)
 • matter (způsob, jak?)
 • place (kde?)
 • time (kdy?)

subject (I) + verb (go) + object (with my family) + place (to the theatre) + time (this evening)

V případě, že chcete použít některé zájmeno třetí osoby jednoduchého čísla (tedy ona, on, ono / he, she, it), musíte přidat za sloveso S: likeS, hateS, goES. To stejné platí i pro zápor a otázky: He doesn’t like coffee. / Does he like tea?

I like tea. / I hate him. // Mám ráda čaj. / Nesnáším ho.

Probrali jsme oznamovací větu, ale občas musíte použít i zápor nebo otázku. Jak na to?

ZÁPOR:

Zápory tvoříme s pomocí DO NOT: 

 • I do not like tea. – Nemám ráda čaj. 
 • I do not hate him. – Není pravda, že ho nesnáším. 
 • I do not play hockey every Monday. – Nehraju hokej každé pondělí.
 • verze do not se nepoužívá moc často, v podstatě hlavně ve formálních dopisech
 • užívá se zkrácená verze: DON’T / I don’t like reading books
 • pro třetí osobu jednotného čísla – he, she, it: DOESN’T nebo does not

OTÁZKA:

I otázky potřebují pomocné DO

 • správný slovosled je: 

Do you like coffee? – Máš rád kafe?

Do you work on Monday? – Pracuješ v pondělí? 

Takže na rozdíl od oznamovací věty začínáme pomocným DO, přidáme zájmeno, následně sloveso a zbytek věty

 • pro třetí osoby: DOES + he/she/it + sloveso + zbytek věty + ?.

! UKAZATELÉ VE VĚTĚ: present simple – every day, every Monday, every week, often, sometimes, usually, always, never

I often watch tv series.

I sometimes eat too much sugar.

I usually drink tea in the morning.

I always listen to music when I’m sad.

PRESENT CONTINUOUS / PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ

OZNAMOVACÍ VĚTA

 • slovesa, která se nepoužívají v přítomném čase průběhovém: 

believe, like, dislike, have, hate, hear, imagine, know, love, mean, prefer, remember, think, understand, …

 • tvoříme ho s pomocí přidání ING (zájmeno + am/is/are + sloveso v ing tvaru + předmět)
 • pro průběhový čas je důležité vědět, s čím se jednotlivá zájmena pojí:
  • I am, You are, He/She/It is, We are, You are,They are
 • když chcete mluvit o něčem, co právě probíhá (Představ si, že vejdeš do vašeho bytu/domu a máš někomu do telefonu popsat, co kdo momentálně dělá – My mum is relaxing on a sofa, my dad is cooking dinner, my brother is watching TV and my sister is playing the Sims 4.)
 • když popisujeme obrázek a jsou tam lidé, popisujeme jejich činnost také s použitím present continuous (IN the picture, there are three people. They are playing football.)

! UKAZATELÉ VE VĚTĚ pro present continuous: now/at the moment/right now/today/this week

ZÁPOR

 • vytvoříte s použitím not, které vám neguje sloveso. 

My mum is not cooking dinner right now.

 • většinou ale zase užijete spíš ten zkrácený tvar: isn’t
 • I am not (I´m not) cooking dinner at the moment.
 • They are not (they aren´t) watching TV.

OTÁZKA

IS/ARE/AM + zájmeno + sloveso v ing formě + zbytek věty + ?

Is he laughing now? / Are they singing?. / Is she in her room?

Rozdíl mezi průběhovým a prostým časem je jasný. Zase si představte, že vám někdo volá a už jste popsali, co kdo teď v tu chvíli, co voláte, dělá. Tu osobu na telefonu, ale můžou zajímat další věci a ptá se: Vaří tvoje mamka večeři každé pondělí/den? Kouká tvůj taťka každé pondělí večer na televizi? // Does your mum cook dinner every Monday/day? / Does your dad watch TV every Monday evening? Takže v takovém případě už se zase vrátíme do present simple, protože neřešíte tu danou chvíli.

MINULÝ ČAS / PAST TENSE

Další čas, který se bude dost hodit, je minulý čas. Ten se opět dělí na dva způsoby: past simple a past continuous. Řekla bych, že v tomto případě je jednodušší varianta continuous (tedy s ing formou slovesa), protože abyste byli schopní použít past simple, budete se muset naučit nepravidelná slovesa. To už tak easy peasy není.

PAST CONTINUOUS / MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ

OZNAMOVACÍ VĚTA

Tvorba minulého času průběhového funguje podobně jako v přítomném čase. 

Stavba věty vypadá takto: zájmeno + was/were + sloveso v ing formě + zbytek věty.

 • když chceme popsat událost, která probíhala v minulosti v určitou dobu (představte si situaci, kdy se vás někdo ptá, co jste dělali včera v pět hodin – můžete jim říct: I was writing an essay. – v tu danou chvíli bylo to moje psaní eseje v procesu/průběhu)

ZÁPOR

Zápor se opět tvoří přidáním not. Takže vždy za was nebo were přidáme not a vzhledem k tomu, že se zase užívají zkrácené formy, použijete wasn’t nebo weren’t.

I wasn´t singing in the shower when you called!

She wasn´t dancing when I came there.

OTÁZKA

Otázka je opět založená na stejném principu. Začneme s was nebo were, přidáme zájmeno, následně sloveso v ing formě a pak zbytek věty + ?. 

Was she swimming or stretching at six o’clock?

Were they dancing at 10 am?

Pak jsou ještě speciální případy, kdy chcete říct, že dvě akce probíhaly ve stejnou dobu:

My mum was playing the guitar while my brother was washing his car. Obojí se dělo ve stejnou dobu a probíhalo současně.

! UKAZATELÉ VE VĚTĚ:  yesterday at __ am/pm, while, when

Pak jsou ale situace, ve kterých se něco dělo po delší dobu a bylo to přerušeno jinou akcí. Něco jsem dělala po delší časový úsek a najednou se něco stalo.

I was dancing when he kissed me.

I was walking on the street when the car crash happened.

I was having a shower when the phone rang. 

PAST SIMPLE / MINULÝ ČAS PROSTÝ

OZNAMOVACÍ VĚTA:

 • když chcete vyjádřit, že se něco v minulosti stalo
 • ! UKAZATELÉ VE VĚTĚ: yesterday, last month/week/year, then, in 2019, six years ago
 • zájmeno + sloveso v minulém čase (k pravidelným slovesům přidáváme ed) + zbytek věty s užitím příslovce času

I played tennis yesterday.

I called him last month.

I jumped really high. 

A pak jsou samozřejmě situace, ve kterých chtě nechtě budete muset použít nepravidelná slovesa. Používáme druhý sloupeček.

I spoke with her yesterday.

She last saw him in 2018.

I sang the song that I love. 

I did it! 

ZÁPOR

 • DID NOT: I didn’t play tennis yesterday. / I didn’t call him last month. /I didn’t speak with her yesterday. / She didn’t do it.

OTÁZKA

 • pomocné sloveso DID (Did + zájmeno + sloveso + zbytek věty + ?.)
 • Did you go out yesterday?
 • Did you watch the movie last week? 

FUTURE / BUDOUCÍ ČAS

OZNAMOVACÍ VĚTA

 • nejdůležitější slovíčko pro budoucí čas je WILL
 • ! UKAZATELÉ VE VĚTĚ: tomorrow, tonight, in two days, the day after tomorrow, in a week, next month/year, soon
 • když chci vyjádřit, že něco budu dělat v budoucnosti
 • I will go shopping with my brother. / I will buy new shoes. 

ZÁPOR

I will not (won’t) go shopping with my brother tomorrow.

I won’t go to the cinema next month.

OTÁZKA

Will you go to the cinema tomorrow? / Will you visit your grandma next weekend?

WILL a GOING TO

 • will: momentální rozhodnutí (Například sedíte s kamarádkou v kavárně a ta se vás zeptá, co budete dělat zítra. What are you doing tomorrow? – I will stay at home and watch TV with my boyfriend. Teď vás napadlo, že byste mohli pro změnu zůstat doma a koukat na televizi s vaším přítelem/přítelkyní, protože na to běžně třeba nemáte čas.) 
 • going to: plán (Může se ale taky stát, že už máte dopředu domluvený nějaký program, dokonce jste si ho třeba napsali do diáře. I’m going to the cinema. / I’m going to the theatre. / I’m going to see my grandparents. Prostě jste na 100% rozhodnutí, že něco uděláte. Je to naplánováno předtím, než se na to třeba stočila řeč.)

Hodně se v testech taky řeší předpovědi počasí. Když se podíváte na nebe a vypadá to kvůli černým mrakům, že bude pršet, můžete říct: Look at the clouds! It’s going to rain. Soudíte podle toho, co vidíte. 

ALE

když jste ráno viděli předpověď počasí doma v televizi nebo se koukli do telefonu a víte, že má pršet. Použijete will: It’ll rain tomorrow.

PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS prostý / PRESENT PERFECT

OZNAMOVACÍ VĚTA

 • když mluvíme o události, která se stala v minulosti a má nějaký vliv na přítomnost
 • když chci vyjádřit nějakou moji zkušenost

I have never tried boxing. / I have recently sung in front of 1000 people.

Have you ever been to New York? – No, I haven’t.

Have you ever been to London? – Yes, I’ve been there twice.

 • SLOVOSLED: zájmeno + have/has + 3. tvar nepravidelného slovesa nebo pravidelné sloveso v minulém čase s -ed + zbytek věty
 • představte si, že:
  • jste si zlomili ruku a máte jí pořád v sádře: I have broken my arm.
  • jste přišli do místnosti v neskutečně špinavým tričku a řeknete mamce: I have played football. 
 • mluvíte o něčem, co se stalo v minulosti, ale není důležité KDY se to stalo, ale CO se stalo a jaký to má vliv na tu současnou situaci

! UKAZATELÉ VE VĚTĚ: already, never, ever, since, for, how long, so far, just, yet, recently

I have ALREADY been there. – Měl by sis zajít k tomu doktorovi. / Už jsem tam byl.

I have NEVER seen anything like this. – Právě jste dokoukali úžasné představení. / Nikdy jsem nic takového neviděl. 

She has known him SINCE he was a baby. – Jak dlouho se vlastně znají? / Zná ho už od dětství.

She has studied at the school FOR four years. – Jak dlouho vlastně na té škole studuje? / Je tam čtyři roky. // A tady se právě hezky ukazuje, že není vhodné použít past simple. Pokud totiž řeknete: She studied at the school for four years. Říkáte tím, že tam studovala 4 roky, ale už je třeba na vysoké nebo dávno pracuje. Pokud ale použijete present perfect, říkáte tím, že na té škole stále studuje a zatím je tam čtyři roky.

They have JUST finished it. – Tak co? Už tu zkoušku mají za sebou? / Právě teď skončili.

ZÁPOR

Abych mohla využít i slova YET, pustím se do záporu. Tady opět využijeme NOT, které přidáme za have nebo has (pro 3. osoby – he, she, it). I haven’t finished my homework yet. – Ještě jsem ten úkol nedokončil, ale pracuji na něm.

Have you been shopping? No, I haven´t. – nejčastější forma záporu

I have never been to London. / Nikdy jsem nebyla v Londýně.

 • když mluvíme o zkušenosti, stačí přidat never 

OTÁZKA

Have/has + sloveso ve 3. tvaru nebo -ed + zbytek věty + ?.

How long has she been there? / She’s been inside for 40 minutes. (Ale stále nevyšla.)

How long have they known each other? / They’ve known each other for 2 years. (A nepřestanou se jen tak znát.)

How long have you been married? / I’ve been married for 1 year and two months. (A stále se budou měsíce a roky navyšovat.)

! Kdybychom totiž odpověděli třeba využitím past simple: (How long have you been married? / They were married for 1 year.), říkáme tím, že už vlastně svoji nejsou. Takže vždycky pozor na to, aby byla dodržena souslednost časů a to, co říkáte dávalo smysl.

Pokud jsme něco v minulosti zažili a jde nám o to někomu sdělit kolikrát a ne kdy, použijeme present perfect. Třeba když se nás někdo zeptá: Have you ever been to China? – Yes, I have. / When was the last time? – I was there last in 2018. Prostě když se ptáme, co někdo zažil, ještě nevíme dopředu, co odpoví, můžeme použít present perfect. Ale když už víme, že ten člověk někde byl, něco zažil, už řešíme podrobnosti v minulém čase, protože už je specifikován ten časový úsek, kdy se to stalo. A vždycky když se zmíní čas v minulosti, musíme použít minulý čas.

PRESENT PERFECT SIMPLE / CONTINUOUS 

 • předpřítomný čas prostý: I + have/has + 3. tvar nepravidelného slovesa nebo sloveso s ed
  • důraz na výsledek (I have repaired the car.)
  • ukončený děj, už jsem to auto spravil
  • kolik času něco trvalo než to bylo hotové: It has taken two years to prepare this meeting.
  • co kdo dělal
 • předpřítomný čas průběhový: I + have/has + been + sloveso v ing tvaru
  • důraz na to, jak dlouho něco probíhá (I have been repairing the car for 2 hours.)
  • neukončený děj, pořád to auto spravuji, už to je dvě hodiny
  • kolik času něco trvá: I have been studying for over an hour. 
  • jak dlouho někdo něco dělá

ROZDÍLY:

I have read your book. (Četl jsem tvoji knihu. – už jsem ji dočetl) / I have been reading your book. (Čtu tvojí knížku, jsem zhruba v půlce.)

I have painted my room. (Vymaloval jsem si pokoj. Už je to hotové.) / I have been painting my room since yesterday´s morning. (Pořád maluju a nemá to konce.)

A tady celou lekci konečně ukončím. Doufám, že vám bude tenhle článek nápomocný. Pokud byste chtěli radu nebo mi naopak nějakou radu dát, budu ráda, když se ozvete.

You may also like

Leave a Comment