Jak na: Reported speech

by Lucc

Reported speech používáme, když chceme zaznamenat, že někdo něco řekl. Dochází ke změně času, příslovce času a místa a zájmen. Podstatné je nastudovat tyhle tabulky a pamatovat si, v jaký čas se určité časy mění, stejně tak jak se mění příslovce:

Čeština je v mnoha ohledech jiná než angličtina a tohle je přesný příklad. V češtině je běžné, že říkáme například: „Já nepůjdu domů,“ řekla Marie. ——- Marie řekla, že nepůjde domů. Ale v angličtině bychom řekli: „I won’t go home,“ said Mary. ——– Mary said that she wouldn’t go home.

POZOR! Tato slovesa neměníme: could, would, should, might, ought to, used to. Znamená to, že když máme třeba větu: „I couldn’t do it.“ Tak reported speech bude: He said that he couldn’t do that. Takže sloveso zůstává ve stejném čase a jediné, co se mění jsou zájmena.

Když ve větě použijeme says místo said, musíme dodržet časovou souslednost. Amy: „I’ve missed the bus so I’ll be a bit late.“ – Amy says she has missed the bus so she’ll be a bit late.

SAID TO ME X TOLD THEM – pamatovat! // SAID TO ME THAT X SAID TO ME … – můžeme nebo nemusíme použít that

V rámci reported speech nemusíme užívat jenom slovesa said a told, ale taky answered, replied, asked, reminded, persuaded, informed, suggested nebo mentioned. Vždycky si řekněte v češtině, co vlastně ten člověk tou větou, co říká dělá a použijte vhodné sloveso. Například, když nám někdo přikazuje ať něco uděláme, použijeme he said to us that … . Když nás někdo prosí, abychom byli opatrní, použijeme sloveso asked.

Když jsou v otázce slova jako who, what, where, why, tak v reported speech jsou taky uvedeny:

„How do you feel?“ – James asked Richard how he felt.

„What’s the weather like?“ – Catherine asked Peter what the weather was like.

WORD ORDER (slovosled):

  • ve větách s how, what, who, which, where, why je dodržovaná souslednost jako v normální oznamovací větě
  • HE ASKED HOW + PODMĚT + SLOVESO: how he felt / how did he felt / how did he feel

IF / WHETHER – stejná funkce, opět jako v oznamovací větě

„Can you hear me?“- Rachel asked Jim if / whether he could hear her.

PŘÍKAZY – COMMANDS

“Put it here!“ – He told me to put it there.

“Don´t forget!” – He told me not to forget it.

– podstatné je vždy dát not před to, protože negujeme celou část to forget it

– za not to nebo to bude vždy infinitiv

zdroje:

https://cz.pinterest.com/pin/831969731134137670/ , https://www.pinterest.co.uk/pin/393572454920373663/visual-search/ , https://www.pinterest.co.uk/pin/332422016241046002/?autologin=true

You may also like

Leave a Comment