Jak na: in/formal letter

by Lucc

ADVICE: Čti zadání POZORNĚ! Nejméně dvakrát! Zahrň ve své práci všechny body zadání! Přečti si po sobě svoji práci, pokud je potřeba, zkontroluj, zdali si dodržel/a rozsah!

Co bych měl/a vědět předtím, než budu psát informal nebo formal letter/e-mail?

 • Ženy jsou oslovovány jako Ms v případě, že nevíme jistě, že jsou vdané, pak můžeme užít i Mrs.
 • Nepíšeme za Mr, Mrs tečky (je to užíváno v americké angličtině).
 • Když se rozhodnu, že budu členit odstavce tím, že je oddělím prázdným řádkem, použiji tento pattern pro zbytek svého dopisu nebo e-mailu.
 • Když se rozhodnu, že budu odstavce dělit tím, že na začátku každého odstavce vynechám místo, pak to použiji pro zbytek své práce.
 • Pokud dám za oslovením Dear Sir or Madam/ Dear Mr Thomspon čárku, musím ji pak dát i na závěr své práce za Yours faithfully a Yours Sincerely.
 • Ve formálních dopisech se loučím pouze frázemi: Yours faithfully nebo Yours Sincerely.
 • ALE formální e-mail můžu zakončit i s Best regards nebo formálnější volbou: Kind regards.

INFORMAL LETTER (neformální dopis)

 • Short sentences (krátké věty)
 • Contractions (He´s never been …, The girl´s at school …) (zkracování)
 • Phrasal verbs (What time will you turn up?) (frázová slovesa – dej si pozor, abys správně pochopil význam slovesa)
 • Slang (Hey dude, What´s up?)
 • Omission of words (Look forward to seeing you – I is missing) (vynechání slov)

Structure:

 • addresses + date (může nebo nemusí být, vždycky se raději koukněte do zadání nebo se zeptejte)
  • pokud chcete nebo musíte vypisovat i adresy: sender’s address is on the left side, receiver’s address is on the right
  • you can choose which side you want to use with dates
  • we ALWAYS write dates like this (24th April 2017), month is always written in words
 • Dear + name,
 • Introduction (úvod by měl být osobní: I’m sorry I haven’t been in touch for so long/for ages, but … OR I got your letter yesterday, and decided to write back straightway OR Guess what – I’m coming to visit you) – důležité hlavně je dodržet správné časy
 • Reason (vysvětli, proč dotyčnému píšeš) – You asked me to recommend some restaurants in London so … OR I’ve managed to find out some information about
 • Try to cover all points from your task (zkontroluj si, že jsi zahrnul/a všechny body zadání)
 • Conclusion (vhodné je vložit do dopisu nějakou zdvořilostní frázi) – Look forward to seeing you, I look forward to seeing you soon, I’m looking forward to hearing from you soon, Give my regards to your parents)
 • Greetings (Love, + name; Regards, + name)

Vždy se zamysli nad tím, jestli dotyčnou osobu znáš či nikoli. S osobou, kterou známe si můžeme dovolit více neformálních frází. Při psaní formálního dopisu dodržuj rady z úvodu článku a struktura bude stejná jako v neformálním dopise, pouze vyměníte fráze a budete se snažit vyvarovat typickým vlastnostem neformálního dopisu, viz výše.

Leave a Comment